Blanka Lyszczarz
Trees of peace
watercolor 2001


Blanka Lyszczarz
http://www.geocities.com/blysz
blys@poczta.onet.pl


copyright by Blanka Lyszczarz.